Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij
Regulamin newslettera sklepu internetowego  ladoremi.pl z dnia 10.10.2018

WSTĘP
Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia drogą elektroniczną usługi przesyłania zamówionych wiadomości dotyczących Sklepu internetowego ladoremi.pl która jest/będzie realizowana przez G&M sp. z o.o. wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posługującego się nr. NIP: 5252753434 , REGON 380508445 tj. Sprzedawca.
Adres pocztowy: ul. Złota 7/18  00-019 Warszawa
Adres e-mail: kontakt@ladoremi.pl
Telefon:§ 1 DEFINICJE
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, umożliwiająca Usługobiorcy otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówionych wiadomości dotyczących Sklepu, obejmujących między innymi informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep - sklep internetowy Ladoremi prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.ladoremi.pl

Sprzedawca/Usługodawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą G&M sp. z o.o., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5252753434, nr REGON 380508445, adres ul Złota 7/18  00-019 Warszawa.

Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter
1. Usługa Newsletter jest dobrowolna.
2. Do korzystania z usługi Newsletter niezbędne są:
•    Podłączone do Internetu urządzenie umożliwiające do niego dostęp,
•    Zainstalowana na urządzeniu umożliwiającym dostęp do Internetu przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies,
•    Akceptacja obsługi plików cookies, jest na stronie internetowej Sklepu internetowego ladoremi.pl opcjonalna, niemniej jednak należy pamiętać, że akceptacja pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez strony internetowe.
•    Aktywne konto e-mail.
3. Na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera wysyłane będą wiadomości w ramach tej usługi.
4. W celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter Usługobiorca, musi podać w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Jednorazowo na podany adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
5. W każdej z wiadomościach wysyłanych w ramach usługi Newslettera znajdować będzie się informacja o możliwości rezygnacji z usługi wraz z odpowiednim linkiem służącym do wypisania się z usługi.
6. Usługobiorca rezygnujący z usługi Newslettera, może to uczynić w każdym momencie bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość z żądaniem wpisania z usługi Newslettera na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@ladoremi.pl
7. Skutkiem skorzystania przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z usługi Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie niezwłoczne rozwiązanie umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
§ 3 Reklamacje
1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres kontakt@ladoremi.pl
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
§ 4 Dane osobowe
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu internetowego ladoremi.pl
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO) na podstawie zawartej umowy celem jej realizacji.
3. Informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę przedstawione są w polityce prywatności zamieszczonej na stronach internetowych Sklepu ladoremi.pl

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
2. Język polski jest językiem, w którym zawierana jest umowa usługi Newsletter.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn, tj:
konieczność modernizacji usługi Newsletter
zmiana przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
4. Co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie zmian regulaminu Newslettera, Usługobiorca zostanie o nich poinformowany wiadomością wysłaną na adres e-mail przypisany do niego w usłudze Newsletter.
5. Jeżeli Usługobiorca nie wyraża zgody co do dla planowanych zmian, powinien on wysłać właściwą wiadomość adres e-mail Usługodawcy:kontakt@ladoremi.pl informującą go o tym, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
6. Jeżeli Usługobiorca nie wyrazi sprzeciwu co do planowanych zmian poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Usługodawcy, do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że je akceptuje.