Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij
Regulamin świadczenia usług Sklepu internetowego ladoremi.pl z dnia 10.10.2018.

WSTĘP

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Sklep, ich rodzaj i zakres, które będą/są realizowane przez G&M sp. z o.o. wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posługującego się nr. NIP 5252753434: , REGON 380508445 tj. Sprzedawca.

Adres pocztowy: ul. Złota 7/18 00-019 Warszawa
Adres e-mail: kontakt@ladoremi.pl

Telefon: +48 508 922 802SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Rodzaj działalności oraz kontakt ze Sprzedawcą
§ 4 Wymogi techniczne
§ 5 Zakupy w Sklepie
§ 6 Płatności
§ 7 Realizacja zamówienia
§ 8 Prawo odstąpienia od umowy
§ 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 10 Reklamacje
§ 11 Dane osobowe
§ 12 Zastrzeżenia
§ 13 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy.

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem tych ustawowo wolnych od pracy.

Konto – rozumie się uregulowaną odrębnym regulaminem nieodpłatną opcjonalną funkcję Sklepu pozwalającą Kupującemu na założenie w Sklepie indywidualnego Konta.

Konsument – definicja zgodna z przepisami Kodeksu cywilnego.

Kupujący – rozumie się każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – rozumie się niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Sklep - sklep internetowy ladoremi księgarnia muzyczna prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.ladoremi.pl

- przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą G&M sp. z o.o., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5252753434, nr REGON 380508445, adres ul. Złota 7/18 00-019 Warszawa.

§ 2 RODZAJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Sklep internetowy ladoremi.pl jest internetowym sklepem muzycznym, za pośrednictwem którego każdy Kupujący może nabywać wydawnictwa muzyczne nowe oraz używane

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ:

Adres pocztowy: ul. Złota 7/18  00-019 Warszawa
Adres e-mail:kontakt@ladoremi.pl

Telefon:

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego ladoremi.pl niezbędne są:
Podłączone do Internetu urządzenie umożliwiające do niego dostęp,
Zainstalowana na urządzeniu umożliwiającym dostęp do Internetu przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies,
Akceptacja obsługi plików cookies, jest na stronie internetowej Sklepu internetowego ladoremi.pl opcjonalna, niemniej jednak należy pamiętać, że akceptacja pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez strony internetowe.

2. Poza wymogami z punktu 1, do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym ladoremi.pl , niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

3. Ceny towarów widoczne na stronie internetowej Sklepu ladoremi.pl są cenami brutto (z podatkiem VAT).

4. Całkowita cena zamówienia w Sklepie składają się z: ceny za towar dodany do koszyka oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, kosztów dostawy towaru.

5. Tylko towar dodany do koszyka w Sklepie jest towarem objętym zamówieniem.

6. Do zrealizowania zmówienia Kupujący musi wybrać z dostępnych w Sklepie opcji, sposób dostawy towaru, wybrać z dostępnych w Sklepie opcji, metodę płatności za zamówienie, podać niezbędne do realizacji złożonego zamówienia dane – tj. wypełnić formularz.

7. Potwierdzenie treści zamówienia i zaakceptowanie Regulaminu świadczenia usług Sklepu internetowego …nazwa… przez Kupującego skutkuje złożeniem zamówienia.

8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

9. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji (niezarejestrowany Kupujący/Konsument) poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

10. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca przekaże Konsumentowi w formie elektronicznej na wskazany aktywny adres e-mail najpóźniej dzień po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym ladoremi.pl, w wersji papierowej najpóźniej w dniu dostarczenia towaru, jeżeli Konsument wyraźnie wskaże w procesie składania zamówienia, że chce otrzymać wersję papierową niniejszej umowy.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Kupujący złożone zamówienie możne opłacić, wybierając z dostępnych w Sklepie opcji metod płatności za zamówienie:

A. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

B. Za pomocą karty płatniczej: Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

C. Za pośrednictwem platformy płatniczej: PayPall

D. Za pobraniem, tj. gotówką w dniu dostarczenia towaru do Kupującego.

2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, zamówienie należy opłacić w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

2. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

3. Termin realizacji zamówienia wskazany jest na stronie internetowej Sklepu ladoremi.pl, obok opisu towaru.

4. Realizacja zamówień opłacanych z góry, następuje dzień po zaksięgowaniu wpłaty za realizowane zamówienie na koncie Sprzedającego.

5. Gdy w ramach jednego zamówienia zakupione zostały towary o różnych terminach realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji (istnieje możliwość podziału na osobne dostawy po akceptacji przez kupującego kosztów dodatkowej wysyłki).

6. W przypadku zakupu więcej niż 1 produktu z terminem dostępności "24 godziny" czas realizacji może wydłużyć się do 7 dni roboczych.

7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są zgodnie z wybranym przez Kupującego sposobem dostawy towaru:

A. Za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost

B. Do paczkomatów InPost

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

A. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

B. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: LADOREMI AL. IX Wieków Kielc 16/11 25-516 Kielce niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

13. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

A.W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

B.W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

C.W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

D.W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

E.W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

F.O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

G.W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

H.O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

3.Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

4. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

5. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

6. Żądać usunięcia wady

7. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

8. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres LADOREMI AL. IX Wieków Kielc 16/11 25-516 Kielce.

9. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

10. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

11. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

12. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b.Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

c.Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu internetowego ladoremi.pl

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO) na podstawie zawartej umowy celem jej realizacji.

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę przedstawione są polityce prywatności zamieszczonej na stronach internetowych Sklepu ladoremi.pl.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1. Dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

2. Każde ze składanych w Sklepie internetowym ladoremi.pl zamówień stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Język polski jest językiem w którym zawierane są na podstawie niniejszego regulaminu umowy.

4. Uprawnienia Konsumenta wynikające z przepisów prawa w żaden sposób nie są wyłączane lub ograniczane niniejszym regulaminem.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Podmiotowi innemu niż Konsument nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.


al
508 922 802